ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพุทโธวาท ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
15
19
34
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
7
1
8
1
รวมประถม
34
24
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
43
92
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...