ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
14
19
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
17
31
48
3
ป.1
7
8
15
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
52
50
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
81
150
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...