ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
10
7
17
3
ป.1
7
2
9
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
29
17
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
24
63
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...