ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
40
48
88
5
อบ.3
72
49
121
5
รวม อบ.
112
97
209
10
ป.1
111
108
219
8
ป.2
133
141
274
8
ป.3
122
116
238
7
ป.4
127
101
228
7
ป.5
125
124
249
8
ป.6
146
137
283
7
รวมประถม
764
727
1,491
45
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
876
824
1,700
55
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...