ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
77
85
162
7
อบ.3
83
102
185
7
รวม อบ.
160
187
347
14
ป.1
172
161
333
9
ป.2
165
180
345
9
ป.3
188
152
340
9
ป.4
163
203
366
9
ป.5
192
179
371
9
ป.6
207
189
396
9
รวมประถม
1,087
1,064
2,151
54
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,247
1,251
2,498
68
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...