ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
11
9
20
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
4
11
15
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
53
54
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
63
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...