ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านช่อระกา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
14
20
34
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
16
13
29
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
16
9
25
1
ป.6
15
6
21
1
รวมประถม
79
61
140
6
ม.1
19
6
25
1
ม.2
16
12
28
1
ม.3
12
12
24
1
รวมมัธยมต้น
47
30
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
111
251
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...