ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
0
0
0
0
ป.5
2
2
4
1
ป.6
0
1
1
1
รวมประถม
13
12
25
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
20
16
36
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...