ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
23
25
48
3
ป.1
5
15
20
1
ป.2
3
11
14
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
43
66
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
91
157
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...