ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาฝายวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
27
25
52
3
ป.1
11
11
22
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
56
56
112
6
ม.1
21
5
26
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
16
3
19
1
รวมมัธยมต้น
49
16
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
97
229
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...