ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
16
18
34
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
17
12
29
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
77
74
151
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
89
185
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...