ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
15
27
42
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
21
10
31
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
12
13
25
1
รวมประถม
72
51
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
78
165
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...