ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
2
11
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
16
8
24
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
7
16
23
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
39
53
92
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
1
5
6
1
ม.3
1
9
10
1
รวมมัธยมต้น
11
22
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
83
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...