ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
16
8
24
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
54
43
97
6
ม.1
3
7
10
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
18
13
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
69
158
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...