ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชีลองใต้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
44
35
79
6
ม.1
2
7
9
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
11
12
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
58
126
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...