ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าหินโงม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
26
27
53
2
ป.1
23
18
41
2
ป.2
15
28
43
2
ป.3
24
15
39
1
ป.4
11
21
32
1
ป.5
21
10
31
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
111
108
219
8
ม.1
29
30
59
2
ม.2
39
34
73
2
ม.3
24
22
46
2
รวมมัธยมต้น
92
86
178
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
229
221
450
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...