ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโพน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
21
15
36
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
15
3
18
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
11
3
14
1
ป.6
15
10
25
1
รวมประถม
61
39
100
6
ม.1
15
9
24
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
3
9
12
1
รวมมัธยมต้น
27
26
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
80
189
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...