ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
26
17
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
25
59
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...