ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
20
12
32
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
17
13
30
1
รวมประถม
86
66
152
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
83
189
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...