ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
3
5
8
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
0
1
1
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
13
15
28
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16
20
36
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...