ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
9
10
19
3
ป.1
2
0
2
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
25
26
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
36
70
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...