ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
11
28
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
29
21
50
2
ป.1
8
19
27
1
ป.2
19
25
44
2
ป.3
12
9
21
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
72
87
159
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
108
209
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...