ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
23
19
42
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
15
9
24
1
ป.5
16
9
25
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
77
56
133
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
20
6
26
1
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
42
16
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
91
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...