ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
16
5
21
2
ป.1
2
5
7
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
41
29
70
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
26
19
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
53
136
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...