ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
11
29
1
อบ.3
15
19
34
1
รวม อบ.
33
30
63
2
ป.1
15
18
33
2
ป.2
10
16
26
1
ป.3
21
14
35
1
ป.4
19
25
44
2
ป.5
21
21
42
2
ป.6
22
20
42
2
รวมประถม
108
114
222
10
ม.1
17
24
41
2
ม.2
22
10
32
1
ม.3
33
26
59
2
รวมมัธยมต้น
72
60
132
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
213
204
417
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...