ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
4
12
1
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
14
18
32
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
0
2
2
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
17
17
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
35
66
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...