ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
17
19
36
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
48
43
91
6
ม.1
7
7
14
1
ม.2
4
1
5
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
14
10
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
72
151
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...