ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
5
5
10
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
16
16
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
21
42
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...