ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
21
9
30
1
รวม อบ.
34
18
52
2
ป.1
19
19
38
1
ป.2
18
15
33
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
88
75
163
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
93
215
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...