ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
13
15
28
1
ป.2
23
20
43
2
ป.3
24
20
44
2
ป.4
23
22
45
2
ป.5
25
15
40
2
ป.6
19
15
34
1
รวมประถม
127
107
234
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
124
269
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...