ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
12
20
1
อบ.2
16
7
23
1
อบ.3
14
14
28
1
รวม อบ.
38
33
71
3
ป.1
12
17
29
2
ป.2
13
12
25
1
ป.3
18
12
30
2
ป.4
14
22
36
2
ป.5
18
14
32
2
ป.6
13
11
24
2
รวมประถม
88
88
176
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
121
247
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...