ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้อน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
6
2
8
2
ป.1
2
5
7
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
1
0
1
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
21
18
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
20
47
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...