ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดฉนวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
16
8
24
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
14
6
20
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
64
38
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
54
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...