ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
38
43
81
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
17
16
33
2
รวมมัธยมต้น
37
33
70
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
90
179
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...