ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเปลือย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
10
16
26
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
17
10
27
1
ป.3
14
7
21
1
ป.4
12
4
16
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
77
40
117
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
25
26
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
82
194
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...