ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
6
0
6
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
5
0
5
1
รวมประถม
24
10
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
22
64
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...