ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
21
13
34
2
ป.1
2
10
12
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
46
43
89
6
ม.1
14
6
20
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
31
24
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
80
178
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...