ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ายาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
1
3
4
2
ป.1
1
1
2
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
1
0
1
1
ป.4
0
0
0
0
ป.5
2
2
4
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
10
5
15
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11
8
19
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...