ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
14
22
36
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
17
10
27
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
68
52
120
6
ม.1
10
3
13
1
ม.2
12
4
16
1
ม.3
15
11
26
1
รวมมัธยมต้น
37
18
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
92
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...