ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
1
4
5
1
ป.1
2
1
3
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
1
0
1
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
12
5
17
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13
9
22
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...