ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
16
22
38
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
53
46
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
68
137
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...