ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
15
19
34
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
9
2
11
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
46
35
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
54
115
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...