ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งยาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
8
0
8
1
รวมประถม
39
26
65
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
10
1
11
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
21
12
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
47
113
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...