ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
23
15
38
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
6
14
20
1
ป.4
13
5
18
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
53
48
101
6
ม.1
3
6
9
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
15
18
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
81
172
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...