ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
6
1
7
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
11
9
20
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
25
24
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
33
69
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...