ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
12
16
28
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
18
10
28
1
ป.3
7
15
22
1
ป.4
18
8
26
1
ป.5
25
17
42
2
ป.6
16
18
34
1
รวมประถม
97
80
177
7
ม.1
20
11
31
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
15
11
26
1
รวมมัธยมต้น
49
30
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
126
284
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...