ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
28
12
40
2
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
41
21
62
3
ป.1
6
14
20
1
ป.2
21
11
32
2
ป.3
22
11
33
2
ป.4
6
18
24
1
ป.5
11
24
35
2
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
80
88
168
9
ม.1
21
9
30
1
ม.2
23
8
31
1
ม.3
19
19
38
1
รวมมัธยมต้น
63
36
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
184
145
329
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...