ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
1
8
9
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
31
36
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
46
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...