ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
5
9
14
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
16
13
29
2
ป.6
13
5
18
1
รวมประถม
57
35
92
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
44
106
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...