ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
4
12
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
27
18
45
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
40
38
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
56
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...